მდინარე  ვერეს 12.06.2015 წყალმოვარდნით გამოწვეული
კატასტროფის შესაძლო ზოგიერთი ობიექტური მიზეზი

ზ.კერესელიზე,  გ.შერგილაშვილი
სეისმოლოგიის, სეისმური საშიშროებისა და კატასტროფების რისკის სექტორი.

GEOLOGICAL MAP OF THE CAUCASUS 2010.

scale 1:1 000 000.

EDITOR: SHOTA ADAMIA

კავკასიის გეოლოგიური რუკა 2010.

მასშტაბი1:1 000 000.

რედაქტორი: შოთა ადამია

 

 

GEOLOGICAL MAP OF GEORGIA 2004.

scale 1:500 000.

Editor: Shota Adamia

საქართველოს გეოლოგიური რუკა 2004.

მასშტაბი1:500 000.

რედაქტორი: შოთა ადამია

 

მ.ალექსიძის ქ. №1, 0171 თბილისი,
ტელ. (995 32) 33 30 71; 33 57 03; 36 37 93
ფაქსი: (995 32) 33 28 67; 33 59 34

contact@ig-geophysics.ge

WWW.IG-GEOPHYSICS.GE